"Din Hälsa - Vår Passion" 

Vårat motto sedan starten 2009