Massagebar - Massera Själv Dina Ömma Muskler

Av Maria Pakvis
Pure2Improve Massage bar
Massera enkelt vader med Massagebar
Placera Massagebar på vaden och rulla tryck tills smärtan försvinner

Massera enkelt skenban med Massagebar

Behandla ömma muskler i låret

Stående massage med Massagebar
Pakvis Hälsocenter • Vaksalagatan 22a • 753 31 Uppsala
✉ info@pakvis.com ☏ 08-41039510