Hur du kan använda Acuswedemat Spikmatta

Av Maria Pakvis
Acuswedemat Spikmatta
Ligg med ländryggstöd

Acuswedemat Spikmatta
Ha den i soffan

Acuswedemat Spikmatta
För nacken

Acuswedemat Spikmatta
Stå på den

Pakvis Hälsocenter • Vaksalagatan 22a • 753 31 Uppsala
✉ info@pakvis.com ☏ 08-41039510