Hur du kan använda Acuswedemat Spikmatta

Av Maria Pakvis
Ligg med ländryggstöd

Ha den i soffan

För nacken

Stå på den

Pakvis Hälsocenter • Vaksalagatan 22a • 753 31 Uppsala
✉ info@pakvis.com ☏ 08-41039510