Acucurve cane - Massagekroken för hela kroppen

Av Maria Pakvis
Massera ömma muskler

Utformad för att inte skada kotor

Behandla triggerpunkter på låren eller benen

Behandla triggerpunkter under foten

Stadigt två-handsgrepp

Pakvis Hälsocenter • Vaksalagatan 22a • 753 31 Uppsala
✉ info@pakvis.com ☏ 08-41039510